O udruzi Edukativni poticaj


Udruga Edukativni poticaj ili skraćeno epo, je osnovana s ciljem promicanja potrebe ranog edukativnog poticaja već u periodu od rođenja do škole kao i svijesti o tome da postoje konkretne vještine koje preporuča Europska Unija, a koje je važno početi razvijati odmah po rođenju na ispravan, pozitivan i motivirajući način.

Svrha promicanja mogućnosti edukativnog poticaja putem informiranja i usavršavanje zdravstvenih djelatnika, novinara, djelatnika u kulturi, predškolskom, školskom i visokoškolskom obrazovanju, roditelja i političara, jest aktivirati kritičnu masu potrebnu da se roditelje potakne na samostalan i ispravan rad sa djetetom u svrhu ostvarivanja ne samo što boljih rezultata u procesu cjeloživotnog učenja i obrazovanja već u konačnici, u svrhu unapređenja, organiziranosti i efikasnijeg funcioniranja hrvatskog društva sa zadovoljnim i ponosnim građanima.

Aktivnosti Udruge planirane za jesen 2012. su informiranje roditelja djece predškolske dobi:
-O važnosti edukativnog poticaja u periodu od rođenja do škole, prema preporuci EU o razvoju vještina o cjeloživotnom učenju i obrazovanju
-Koje vještine se traže i potrebno ih je od malena razvijati, gdje se te vještine mogu vježbati i gdje se roditelji dodatno mogu educirati na temu ranog edukativnog poticaja

Udruga podržava program ranog edukativnog poticaja u formi epo-igre kojeg su do sada prepoznali i podržali(u formi preporuke) mnogi:
-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
-Gradski ured za predškolski odgoj grada Zagreba, gđa Bosiljka Devernay
-Sveučilišna profesorica dr.sc. Ružica Razum,
-ABC logopedski studio, Zagreb
-Liječnica neurolog dr. Podobnik
-Mnogi zahvalni roditelji koje smo naučili epo-igrati se sa svojim djetetom

Predsjednica Udruge Petra Pompe Mandarić, Mag.soc.oec.rer. jest ujedno i autor i idejni začetnik programa ranog edukativnog poticaja.

 

 

 

Povratak na vrh

Udruga Edukativni poticaj ◊ Mob: 091-480 51 50 ◊ E-pošta: info@epo-igra.comFacebook

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player